Dokumenti udruge

Udruga Dekanter uskladila je statut sa novim Zakonom o Udrugama 24. ožujka 2015.